ХАБАРҲО

2019-10-24: Ба Регламенти техникии Љумњурии Тољикистон «Талабот ба бехатарии бензини автомобилї, сўзишвории дизелї, мазут ва сўзишворї барои муњаррикњои реактивї», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2014, № 30 ќабул карда шудааст таѓйиру иловањо ворид карда мешавад.

Ба Регламенти техникии Љумњурии Тољикистон «Талабот ба бехатарии бензини автомобилї, сўзишвории дизелї, мазут ва сўзишворї барои муњаррикњои реактивї», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2014, № 30 ќабул карда шудааст таѓйиру иловањо ворид карда мешавад.

Тибќи дархости аъзоёни Ассотсиатсияи «Воридкунандагони мањсулоти нафт ва гази моеъ» бо маќсади бартараф намудани монеањои техникї њангоми ворид намудани бензини автомобилї ва сўзишвории дизелї аз давлатњои  узви ИДМ ба Љумњурии Тољикситон   аз тарафи Раёсати бамеъёрдарории техникї ва стандартонї лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори  Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2014, №30» дар асоси супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон №271438 (27-8) аз 6 сентябри соли 2019 тањия карда шудааст .

Ворид намудани таѓйиру иловањо  асосан ба Замимаи 1 «Талабот ба хосиятњои бензини автомобилї» ва ба Замимаи 2 «Талабот ба хосиятњои сўзишвории дизелї»-и Регламенти техникии Љумњурии Тољикистон «Талабот ба бехатарии бензини автомобилї, сўзишвории дизелї, мазут ва сўзишворї барои муњаррикњои реактивї», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 январи соли 2014, №30 ќабул карда шудааст, пешбинї гардидааст.

Ќайд кардан зарур аст, ки мањсулоти нафтї дар асоси шартномањои байнидавлатї бояд аз Љумњурињои Ќазоќистон, Узбекистон ва Туркманистон ба Љумњурии Тољикистон ворид гарданд.  Тибќи талаботи њуљљатњои меъёрии техникии давлатњои аъзои ИДМ   нисбати мављудияти ќурѓошим, метанол ва њудуди њарорати филтргузарї барои иќлимњои гуногун дар таркиби бензин ва сўзишвории дизелї  меъёрњо муќаррар гардидаанд, ки ин меъёрњо дар регламенти техникии амалкунанда дарљ нагардидааст ва  боиси монеаи техникї њангоми воридоти сўзишворї ба ќаламрави љумњурї гаштааст.

Ворид намудани таѓйиру иловањои  пешбинигардида мањз бо маќсади њамоњагсозии регламенти техникии мазкур бо њуљљатњои меъёрї-техникии давлатњои аъзои ИДМ  равона гардида, љињати мусоидат намудан ба воридоти бензини автомобилї ва сўзишвории дизелї шароит фароњам меоварад.

Лоињаи ќарори мазкур ба унвонии вазорату идорањои дахлдор барои баррасї ирсол гардида,  дар баррасї ќарор дорад.

Матни пурраи лоиҳаи қарори мазкур бо забони давлатӣ ва русӣ (ФОРМАТ PDF)